top of page
Eset-Tortenet

Eset – történet

Hogyan dolgozzák fel a szakemberek klienseik eseteit és saját történeteiket? Miként váltak klasszikussá egyes ellentmondásos, töredékes, vagy sikertelen esetek a pszichológia és az orvoslás történetében? Tudományos, vagy inkább irodalmi alkotásnak tekintjük-e a híres esettörténeteket, a gyógyító szakemberek által közzétett “klinikai meséket”? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket jár körül ez a rendkívül izgalmas, hiánypótló tanulmánykötet, mely a hazai szakirodalomban elsőként ad nagyívű társadalom- és tudománytörténeti áttekintést és részletes pszichológiai elemzést a témáról. A kötet két fő nézőpontból mutatja be az esetek történetét. Egyfelől végigköveti azt a fordulatos, helyenként viszontagságos utat, melyet az eset módszer bejárt az utóbbi évszázadokban a pszichológiában és a klinikai orvostudományokban. Másfelől emblematikus és tipikus példákon keresztül keresi a választ arra, hogy mi történik az egyedi esettel a saját történetén belül, a szakember által való feldolgozáson át a nyilvános közlésig.

 

További információk: Oriold és Társai Kiadó
 

Megrendelhető: Oriold és Társai Kiadó

Gyogyitok egeszsege

Gyógyítók egészsége

A kötet képet ad a gyógyító hivatás azon kihívásairól, amelyek esetlegesen kiégéshez, vagy fizikai és mentális egészségproblémákhoz vezethetnek, de egyúttal azokról a lehetőségekről is, melyek által ezek a problémák idejekorán kiküszöbölhetők, és az erőforrásokat nem a védekezésre, hanem a gyógyító munka fejlesztésére használhatja a szakember. A könyv szerzőgárdájában orvosok, pszichológusok, szociológusok szerepelnek, a klinikai gyakorlat, a képzés és a kutatás oldaláról egyaránt. Szinte minden fejezetben fontos kulcsszóként jelenik meg a fejlődés, az identitás-alakulás, a változás és a kreativitás; tükrözve a szerzők azon meggyőződését, hogy a gyógyító hivatásoknak ezek elmaradhatatlan, állandó jelzői és összetevői. A kötet tanulmányai a pozitív változást elősegítő megoldásokhoz járulhatnak hozzá, hogy „gyógyítás és egészség” állandó szókapcsolat lehessen a szakember minden szerepében: nem csak kliensei, hanem saját élete vonatkozásában is.

 

Megrendelhető: Oriold és Társai Kiadó

Pszichologia a gyogyitasban

Pszichológia a gyógyításban

A kötet a betegek pszichológiai támogatásával, illetve a betegséggel, szenvedéssel, gyásszal való találkozás kihívásaival kapcsolatban kínál új ismereteket. Az egyes fejezetek olyan elméleti és gyakorlati megközelítéseket mutatnak be, amelyek segíthetnek a hagyományos pszichológiai eszközökkel kevésbé megközelíthető, nehezen elbeszélhető tapasztalatok, betegség- és veszteségélmények tudatosításában, átélésében és kezelésében. Az Olvasó számos új, vagy Magyarországon még kevéssé alkalmazott, tapasztalati alapú, fenomenológiai megközelítéssel és a kreativitás, a művészet-befogadás alapelveire épülő eljárással ismerkedhet meg. Ezek részben a szerzők saját módszerfejlesztési- és kutatómunkájának eredményei. A szerzők a Szegedi Tudományegyetemen létrejött pszichológiai alkotóműhely tagjai, vagy ezen műhelyhez kapcsolódnak kutató- és gyógyító munkájukkal.

 

Megrendelhető: Oriold és Társai Kiadó

Gyogyito kapcsolat elmenye

Gyógyító kapcsolat élménye

A kézikönyv és az oktatólemez a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások alapján összegzett ismereteket és a gyakorlatban is használható készségeket kínál a gyógyító kapcsolat fejlesztésének lehetőségeiről. A szerzők klinikai pszichológiai és pszichoterápiás tapasztalataik, illetve az orvos- és pszichológus képzésben végzett oktatómunkájuk alapján dolgozták ki az Integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoport módszert. Ennek gyakorlati alkalmazását segíti a jelen kötet és az  oktatólemez,  mely interaktívan felhasználható elemzési technikákat, egyéni és csoportos feladatokat, helyzetgyakorlatokat tartalmaz.
 

Megrendelhető: Oriold és Társai Kiadó

Egészségműveltség klinika eszközei

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy nem értettük, mit mond az orvos az állapotunkról, és nehéz volt kiigazodni a gyógyszeresdobozba hajtogatott, több oldalas, apró betűvel írt betegtájékoztatón. Ilyenkor fontos az ún. egészségértés: megfelelő szintű tájékozottság az egészség-betegség terén, új információk keresésének és értelmezésének képessége, ezek felhasználása az adott helyzetben, vagy akár annak a jelzése a kezelő felé, hogy nem értjük, amit mond, és új kérdések felvetése. A gyógyítás sikerességét az orvosok felől is meghatározza, hogy a beteg érti-e, és megfelelően használja-e az orvosi információkat, bevonható-e betegedukációs programba, és képes-e utána otthon, egyedül folytatni a gyógyszerszedést, diétát, stb.? Az egészségértés mérése a beteget és a kezelőt is segíti abban, hogy „közös nyelvet” találjanak a gyógyulás érdekében.

További információ: Akadémia kiadó

A normális éhgyomri vércukorszint értéke 6,9 mmol/l alatt van.
Az Ön vércukorszintje a mai napon 7,8 mmol/l.

Kérdés: Ha ma ennyi lenne az Ön vércukorszintje, akkor ez az érték normálisnak tekinthető-e?

bottom of page